Říjen 2009

1. bleskovka na téma Nightwish

31. října 2009 v 18:31 | Lawiane
Dávám sem první BLESKOVKU!

Do komentářů piště : Přezdívku, adresu vašeho blogu a co chcete na diplom :-)
První tři budou odměněni.

otázky:
1) Máte rádi Nightwish?
2) Tarja nebo Anette?
3) Vaše nejoblíbenější písnička?


Deep Silent Complete

31. října 2009 v 17:25 | Lawiane
DEEP SILEN COMPLETE
in your creation heaven did decree
That in your arms sweet death should dwell

Deep Silent Complete
Black velvet sea
The sirens are calling for me

Saved my soul thinking This song`s a lie
Sand on the shore is so dry

Deep Silent Complete
Black velvet sea
Brave day sinking in endless night

The age will say This poet lies
Heaven never touched earthly face
The age will say This night was ours
Blessed with the Deep
The Silent the Complete
Naprosté ticho hluboké
Ve svém nebes stvoření jsi rozhodl,
že v tvém náručí smrt sladká bude.

Naprosté ticho hluboké,
Sametové moře černé,
Sirény volají mě.

Zachránila jsem duši svou myslíce si Ta písen lže,
Písek na pláži tak suchý je

Naprosté ticho hluboké,
Sametové moře černé,
Den odvážný v nekonečné tmě tone

Věk řekne Ten básník lže,
Nebesa nikdy mé tváře pozemské nedotkla se,
Věk řekne Tato noc naše jest
Hlubinou požehnáno
Naprosté ticho hluboké.

Dead Boy´s Poem

31. října 2009 v 17:24 | Lawiane
DEAD BOY´S POEM
Born from silence, silence full of it
A perfect concert my best friend
So much to live for, so much to die for
If only my heart had a home

Sing what you can`t say
Forget what you can`t play
Hasten to drown into beautiful eyes
Walk within my poetry, this dying music
- My loveletter to nobody

Never sigh for better world
It`s already composed, played and told
Every thought the music I write
Everything a wish for the night

Wrote for the eclipse, wrote for the virgin
Died for the beauty the one in the garden
Created a kingdom, reached for the wisdom
Failed in becoming a god

Never sigh for better world
It`s already composed, played and told
Every thought the music I write
Everything a wish for the night

If you read this line, remember not the hand that wrote it
Remember only the verse, songmaker`s cry, the one without tears
For I`ve given this its strength and it has become my only strength.
Comforting home, mother`s lap, chance for immortality
Where being wanted became a thrill I never knew
The sweet piano writing down my life


Teach me passion for I fear it`s gone
Show me love, hold the lorn
So much more I wanted to give to the ones who love me
I`m sorry
Time will tell (this bitter farewell)
I live no more to shame nor me nor you

And you... I wish I didn`t feel for you anymore...
A lonely soul... An ocean soul...


Báseň mrtvého chlapce
Zrozen z ticha, ticha toho plný,
Skvělý koncert , můj přítel nejlepší,
Tak mnoho, pro co žít, tak mnoho, pro co zemřít,
Kdyby tak jenom mé srdce mělo domov.

Zpívej, co nedokážeš říct,
Zapomeň, co nedokážeš hrát,
Spěchej se utopit v krásných očích,
Procházej se mou poezií, touto zmírající hudbou
- mým dopisem milostným, nikomu určeným.

Nikdy nevzdychej po lepším světě,
Už je zkomponován, hrán a vyprávěn,
Všechny myšlenky v hudbě jež píši,
Vše v přání noci.

Napsána pro zatmění, napsána pro pannu,
Zemřel pro krásu ten v zahradě,
Vytvořil království, sáhnul po moudrosti,
Neuspěl, nestal se bohem.

Nikdy nevzdychej...

Pokud čtete tyto řádky, nevzpomínejte na ruku, jež je psala.
Vzpomínejte toliko na verše, pláč písaře písní, ten bez slz.
Protože dal jsem jim sílu a ta se stala mou jedinou silou.
Pohodlný domov, matčin klín, šance na nesmrtelnost,
Kde být žádán stalo se potěšením, které jsem nikdy nepoznal.
Sladké piano zapisuje život můj.

Nauč mě vášni, jelikož bojím se, že už je pryč,
Ukaž mi lásku, předveď mi ji.
Tolik více bylo toho, co darovat jsem chtěl těm, jež mě milují.
Je mi to líto.
Jen čas povypráví, tohle hořké rozloučení.
Už nežiji a nehaním tebe ni sebe.

A ty... přál bych si, abych již k tobě necítil nic...

Osamocená duše, duše oceánu...

FantasMic

31. října 2009 v 17:23 | Lawiane
Part 1

Wish upon a star
Take a step enter the land
Walk through the air
Take my hand
Wishmaster`s will-
Join him the quest for dream
A make-believe
Is all we ever need

Wish upon a star
No matter who you are
The second star to the right
Harbinger`s gate
Beyond the boundaries
Blossom ballet
In the great wide somewhere

Wish upon a star
Believe in will
The realm of the king of fantasy
The master of the tale-like lore
The way to kingdom I adore
Where the warrior`s heart is pure
Where the stories will come true

Part 2

A cub of the king betrayed by usurper
A girl in the rain swearing to her father`s name
Belle the last sight for the dying gruesome
The beauties sleeping awaiting
Deep in a dream
For true love`s first kiss

Part 3

Bald Mountain Night
Devilheart endures but light
A mad aerial dance
Chernabog`s succubi

Black Cauldron born
Gurgi`s heart forlorn
Pig-keeper or hero
On a quest of augury

Maleficent`s fury
The spindle so luring
Dragon fight, dying night
Dooming might

Apprentice of Yen Sid
Conducting the galaxy
Dreamer on mountaintop
Spellbound masquerade

The Sailor an idol for the six-year-old in me
The Phoenix of White Agony Creek
Enchantress, A mermaid in a tale as old as time
A Dragonslayer, The Awakener

Wish upon a star
Take a step enter the land
Walk through the air
Take my hand
Wishmaster`s will-
Join him the quest for dream
A make-believe
Is all we ever need


FantasMic

Část 1

Přání pod hvědami,
Udělej krok, vejdi do země,
Procházej se vzduchem,
Vezmi mě za ruku,
Vůle vládce přání,
Přidej se k němu na jeho cestě do snu
Přej si a věř
To je vše co kdy budeme potřebovat.

Přání pod hvězdami,
Nezáleží na tom kdo jsi
Druhá hvězda na pravo,
Zvěstovatelova brána
za hranicemi
Balet okvětních lístků
Někde tam v široširé nicotě.

Přání pod hvězdami,
Věř ve vůli
Říše království fantazie
Vládce příběhů
Cestu do království jež miluji
Kde srdce válečníka čisté je
Kde se příběhy stávají pravdivými

Část 2

Mladý král zrazen uzurpátorem
Děvče v dešti přísahající na jméno svého otce
Krasavice, poslední pohled zmírajích ošklivých
Spící krásky čekající
Hluboko ve snu
Na první polibek pravé své lásky

Část 3

Noc Holé Hory
Srdce ďábla vydrží, ale světlo
Šílený tanec vzdušný,
Černobogovy sukuby

Černý Kotel zrozen
Gurgiho srdce osamoceno
Pasáček prasat či hrdina
Na cestě za příslibem nejasným.

Zhoubná zuřovost
Vřeteno tak lákavé
Boj s drakem, zmírající noc
Prokletá moc

Učedník Yen Sida
Řídící galaxii
Snílek na hory vrcholu
Čarovný převlek

Namořník, idol pro šestiletou ve mě,
Fénix od Potoka Bílé Agonie
Čarodějka, mořská víla v příběhu starém jako sám čas
Zabíječ draků, Buditel

Přání pod hvězdami...

Význam barev finské vlajky

31. října 2009 v 17:22 | Lawiane |  O Finsku
Význam barev finské vlajky: modrý kříž na bílém pozadí
Bílá barva symbolizuje sníh a modrá nebe.

Uctili jsme památku

29. října 2009 v 13:56 | Lawiane |  zažila jsem
Tak další úchlná story o tom, co jsem schopná dělat za blbosti.
Když to byly přesně 4 roky, co vyhodili Tarju z Nightwish, rozhodli jsme se s Evelin, že to musíme nějak uctít. Ale jak? Nakonec jsme se dohodly, že příjdeme ten den do školy celé v bílém. (smuteční černá by se asi hodila víc, ale o by nebyl žádný rozdíl od normálu). Plám málem ztroskotal, když mi ráno, naštěstí ještě doma, ruply jediné bílé kalhoty. nakonec jsem to vyřešila bílou letní sukní.
Po příchodu do školy, jsme byly sledovány podezíravými pohledy a několik lidí (včetně učitele) se nás přišlo zeptat, co se nám stalo, že jsme celé bílé. A když jsme jim vysvětlili proč, tak už nikdo z nich radši nic neříkal- většina pravděpodobně nevěděla o co jde. :-D

Byli jsme "zachraňovat" Tarjušku

29. října 2009 v 13:36 | Lawiane |  zažila jsem
Na první den podzimních prázdnin jsme si s Evelin naplánovaly, že musíme získat obrázky z Tarjou ke koncertu v Pardubicích, které byly nalepené na zastávkách mezi programi kin atd.. Jenže už byly přelepené novým programem, takže jsme je musely trochu vyprošťovat, navíc pokaždé byl ten obrázek na trochu jiném místě, takže chudák Tarja často skončila s utrženou částí hlavy, což nás nakonec velmi štvalo a tak jsme toho po vybrakování pár zastávek nakonec nechaly.
Tenhle obrázek dopadl nejlépe :-D


GOTHIC

29. října 2009 v 13:01 | Lawiane |  Nezveřejněno

styl

galerieKonec tour

22. října 2009 v 18:03 | Lawiane |  Tarja obecně
20.10.2009 5:39
Včerejším dnes definitivně skončilo Storm Tour, během něhož nás Tarja navštívila 11.5.2008 ve Zlíně (Storm Tour), 21.10.2008 v Praze (Storm returns to Europe tour), 22.10.2008 v Ostravě(Storm returns to Europe tour), 24.5.2009 na Malé Skále (Summer Storm) a 16.10.2009 v Pardubicích (Final Storm). Na Tarju se můžeme těšit již v létě 2010 :)

Fotečky z koncertu v Pardubicích

20. října 2009 v 18:40 | Lawiane |  Tarja obecně
Tady dodávám fotky k předchozímu články, které se mi povedlo na koncertě udělat.
Snad se vám budou líbit. Kvalita sice není nijak světová, ale na to, že jsem stála docela vzadu, tak to myslím ujde.
t

Tarja v Pardubicích- můj zážitek

20. října 2009 v 18:29 | Lawiane |  Tarja obecně

Po tom, co celý den ve všech médiích vyhlašovali kalamitu a já přišla ze školy domů (zrovna jsme měli retro den a musela jsem být oblečená jako ze 60. let, tak si asi dovedete představit, jak jsem se těšila, až se vysvlíknu z růžového trička a konečně na sebe navlíknu něco černého) mi otec oznámil, že kdyby nebyl koupený lístek, tak nikam nejede. Nicméně lístek koupený byl. Cestou jsme ještě vyzvedávali kamarádku Evelin, se kterou jsem tam šla.
tarja

Finská výslovnost

20. října 2009 v 18:23 | Lawiane |  O Finsku
Výslovnost
Výslovnost je poměrně snadná. Většina slov se vyslovuje tak, jak se píše (to je jedna z věcí, proč jsem se rozhodla právě pro finštinu- nesnáším tisíce pravidel ve výslovnosti).

Kreslila jsem Tarjušku

20. října 2009 v 18:22 | Lawiane |  Moje tvorba- obrázky
Tady se mi moc nepovedla ta pusa, je to trochu jako, kdyby jí bolely zuby :-D

Jó, mám lístek- v pátek jedu na Tarju!

13. října 2009 v 18:47 | Lawiane |  zažila jsem
Mám z toho ohromnou radost. Podařilo se mi překecat rodiče a v pátek jsem si byla koupi vstupenku na Tarjin koncert, který bude tenhle pátek v Pardubicích. Dneska si ho byla koupit i moje kámoška, takže už se můžem obě těšit. Johooo už je 3 dny!!!

Finština- základní informace

13. října 2009 v 18:40 | Lawiane |  O Finsku
Finština patří mezi ugrofinské jazyky a je považována za poměrně složitý jazyk. Finská slova se vyznačují především svou délkou, jelikož finština je jazyk aglutinační (což znamená, že slova přilepuje) a také množstvím zdvojených souhlásek a samohlásek.
Na rozdíl od norštiny a švédštiny si ve finštině lidé tykají i vykají.
Ve finštině neexistují členy a ani předložky, jejich absence je nahrazena asi 14 pády (někde se udává i 18?)
Další zajímavostí, je že Finové neodlišují ženský a mužský rod. Ve třetí osobě se rozlišuje pouze osoba, zvíře nebo věc. Když si tak třeba s někým neznámým píšete a neznáte jeho jméno, nevíte, jestli je to muž nebo žena.

Tarjiny konentáře k písním z My Winter Storm

13. října 2009 v 18:39 | Lawiane |  Tarja obecně
Zajímavé, pokud máte rádi Tarju, stojí za přečtění. Mluví tam o každé písničce z alba My Winter Storm.

Můj názor na Tarji vyhazov

13. října 2009 v 18:38 | Lawiane |  co na srdci to na blogu
tt

Když jsem Nightwish začala poslouchat, bylo to už skoro 3 roky od vyhození Tarji. Zpočátku mi to bylo vcelku jedno, měla jsem od nich jen pár písniček a to, že v některých je jiná zpěvačka, jsem moc neřešila. Líbily se mi taky. To, že se v kapelách někdy mění členové, je přeci docela časté.
Pak jsem je ale začala poslouchat víc, zamilovala jsem si jejich hudbu, zanevřela na pop a v mém mobilu se začal vyskytovat výhradně metal včetně celé diskografie od NW. Změna zpěvačky už mi nepřišla jedno.

Tarjina odpověď na odchod z NW

6. října 2009 v 18:53 | Lawiane |  Poučovárna
Od minulé neděle od rána mě žádaly různé noviny, časopisy rádia a televize, ale i fan kluby jak ve Finsku tak po celém světě, abych vyjádřila svůj názor. Je toho tolik, že nejsem schopná odpovědět všem individuálně. Z toho důvodu jsem se rozhodla sepsat pár slov do tohoto textu a dát tak vědět fanouškům, rodině, přátelům a veřejnosti, jak se cítím po nedávných událostech.

Dopis od kluků z kapely, kterým vyhodili Tarju

6. října 2009 v 18:53 | Lawiane |  Poučovárna

Drahá Tarjo,
Je čas vybrat který příběh o Nightwish zde končí a který bude pokračovat dál. Pracovali jsme na tomto díle 9 let a nejsme připraveni to vzdát. Nightwish je životní dráha, něco pro co se dá žít. Jsme si jistí, že to nemůžeme nechat být.

Stejně tak si jsme jistí, že už do toho nemůžeme jít dále s tebou a Marcelem. V průběhu minulého roku se stalo něco smutného, co zůstává v mé hlavě každý den, ráno i večer. Tvůj postoj a přesvědčení skončit s Nightwish. To jsou věci, o kterých jsem nikdy nevěřil, že je uvidím mezi svými drahými přáteli. Lidé, kteří mezi sebou rok nemluví, nemohou zůstat v jedné kapele.

Zapojili jsme se do průmyslu kde obchodní stránka věci je nutným zlem a starostí po celou dobu. Jsme také kapelou, která vždy dělala muziku od srdce, pro přátelství a pro muziku samotnou. Duševní odkaz měl být vždy důležitější než peníze. Nightwish je skupina, jsou to emoce.
Obchod, peníze a věci, které nemají s emocemi nic společného se pro tebe bohužel staly důležitějšími. Cítíš se, že jsi se, a svou hudební kariéru obětovala Nightwish, ale necítíš, co Nightwish dalo tobě.
Tento postoj se mi jasně ukázal ve dvou věcech, které jsi mi řekla na letišti v Torontu: "Já už Nightwish nepotřebuji" a "Pamatuj si Tuomasi, mohla bych kapelu opustit kdykoliv, varuji tě jen den předem."
Jednoduše již nemůžu psát další písně, abys je zpívala.

Říkala sis že jsi jen "hostující zpěvačka" v Nightwish. Nyní hostování končí a my budeme pokračovat s novou zpěvačkou. Buď si jistá, že pro nás je to stejné oživení jako pro tebe. Všichni jsme to tak cítili příliš dlouho.

Říkala jsi nám, že je jedno co, příští album Nightwish bude tvé poslední. My všichni chceme pokračovat tak dlouho - dokud plameny hoří. Takže, nemám smysl pokračovat s tebou v tvorbě příštího alba, kteréhokoliv.
Čtyři z nás přemýšleli nad touto situací nesčetněkrát a shodli jsme se, že toto je řešení, které chceme. Tak jsme to udělali. V prosinci 2004, v Německu jsi řekla, že už nikdy nepojedeš na tour delší jak dva týdny. Také jsi řekla, že můžeme zapomenout na U.S.A. a Austrálii protože výdělky a místa konání jsou příliš malá.
V jednom rozhovoru jsem přemýšlel jestli odchod Tarji bude znamenat konec kapely. Chápu, že lidé přemýšlí stejně. Ať už kdokoliv říká cokoliv, Nightwish je odrazem mé duše a já to nemůžu nechat být kvůli jedné osobě. Osobě která se soustředí na svou kreativitu víc než na cokoliv jiného, osobě pro kterou železo je víc než důl...
Akceptovali jsme a cítili stejně všechno, kromě chamtivosti, podceňovaní fanoušků a porušování slibů. Pět z nás souhlasilo, že Nightwish je na prvním místě ve všem, co budeme dělat v letech 2004 - 2005. Pro tebe však bylo hodně věcí důležitějších. Konečným příkladem byla totálně vyprodaná show v Oslu, kterou jsi chtěla zrušit, protože jsi potřebovala cvičit na svůj sólový koncert, být s přáteli a jít do kina. Toto byla Marcelova slova ve vysvětlení zrušení koncertu. Budiž to jen jedním příkladem za mnoho dalších. Nemohl jsem se dívat na takové sobectví a odmítání našich fanoušků.

Nightwish je životní dráha a práce s mnoha závazky. Mezi námi i k fanouškům. S tebou tyto závazky nezvládneme.

Ani v hloubi nás nevíme, které z tvých já, nás dovedlo k tomuto závěru. Marcelo tě nějak změnil z milé dívky na primadonu, která neví co si dřív vzít. Jsi si příliš jistá svou nenahraditelností a postavením.

Je zřejmé, že svým stresem a trápením jsi vinila nás čtyři. A myslíš si, že jsme tě nerespektovali, nebo neposlouchali. Věř nám, chovali jsme tobě největší respekt jako k úžasné zpěvačce stejně jako ke kamarádce. A velmi brzy během pár minulých let se plány děly pod tvou taktovkou. Ty jsi byla vždy jediná, kdo chtěl víc peněz za show. Tento postoj "náhrady a víc peněz za vše" je důvodem, proč jsme tak moc zklamaní!

Moc si přejeme abys odteď poslouchala své srdce namísto Marcela. Kulturní rozdíly, kombinované s chamtivostí, přizpůsobováním a láskou jsou nebezpečná kombinace. Přestaň sama sebe ubíjet.

Toto rozhodnutí není nic, na co bychom byli zvlášť hrdí, ale nedala jsi nám šanci. Propast mezi námi je příliš široká. A toto rozhodnutí jsme učinili jednohlasně. Jsme dál, tam kde se věci nedají urovnat jen slovy.

Vše nejlepší pro tvůj příští život a kariéru.

Tuomas

Emppu Jukka Marco