Červen 2009

Meadows of Heaven

4. června 2009 v 18:51 | Lawiane
I close my eyes, the lantern dies
The scent of awakening, wild honey and dew
Childhood games, woods and lakes
Streams of silver, toys of olden days

Meadows of Heaven
Meadows of Heaven

Lands of wonder and of hidden treasures
In the meadow of life, my acre of Heaven
A five-year-old winter heart in a place called home
Sailing the waves of past

Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven

Rocking chair without a dreamer
A wood and a spring without laughter?
Sandbox without toy soldiers
Yuletide without the flight
Dream down for her

Flowers wither, treasures stay hidden
Until I see the first star-fall
I fall asleep and see it all
Mother's care and color of the kites

Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven
Meadows of Heaven

Rocking chair without a dreamer
A wooden swing without laughter
Sandbox without toy soldiers
Yuletide without the Flight

Dreambound for life

Flowers wither, treasures stay hidden
Until I see the 1st star of fall

I fall asleep
And see it all:
Mother`s care
And color of the kites

Meadows of heaven

překlad:
Zavírám oči Lucerna umírá
Vůně probuzení Divoký med a rosa
Dětské hry Lesy a jezera
Potoky stříbra Hračky starých dnů

Nebeské louky
Nebeské louky

Květiny zázraků A skryté poklady
Na louce života Mém poli nebes
5 let staré zimní srdce Na místě zvaném domov
Plující po vlnách minulosti

Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky

Houpací křeslo bez snílka
Dřevěná houpačka bez smíchu
Pískoviště bez vojáčků
Vánoční svátky bez létání
Meze snění pro ni

Květiny uvadají, poklady zůstávají skryté
Dokud neuvidím první hvězdu podzimu
Usnul jsem A uviděl to všechno:
Matčinu péči A barvu papírových draků

Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky
Nebeské louky

Houpací křeslo bez snílka
Dřevěná houpačka bez smíchu
Pískoviště bez vojáčků
Vánoční svátky bez létání

Meze snění pro život

Květiny uvadají, poklady zůstávají skryté
Dokud neuvidím první hvězdu podzimu

Usnul jsem
A uviděl to všechno:
Matčinu péči
A barvu papírových draků

Nebeské louky

7 Days to the Wolves

4. června 2009 v 10:50 | Lawiane
The wolves, my love, will come
Taking us home where dust once was a man
Is there life before a death?
Do we long too much?
(At never-land)

Howl! Seven days to the wolves
Where will we be when they come?
Seven days to the poison
And a place in heaven
Time drawing near us
They come to take us

This is my church of choice
Love´s strenght standeth in love´s sacrifice
For the rest, I have to say to you
I will dream like a god
(And suffer like all the dead children)

Howl! Seven days to the wolves
Where will we be when they come?
Seven days to the poison
And a place in heaven
Time drawing near us
They come to take us

This is where heroes and cowards part ways

Light the fire, feast
Chase the ghosts, give in
Take the road less travelled by
Leave the city of fools
Turn every poet loose

Howl! Seven days to the wolves
Where will we be when they come?
Seven days to the poison
And a place in heaven
Time drawing near us
They come to take us

Howl! Seven days to the wolves
Where will we be when they come?
Seven days to the poison
And a place in heaven
Time drawing near us
They come to take us

překlad:
Vlci,má láska,přijdou
Vezmou nás domů kde byl jednou prach mužem
Je tu život před smrtí?
Dychtíme po tom příliš?
(V nezemi)

Vyj! Sedm dní do vlků
Kde budeme až příjdou?
Sedm dní do jedu
A místa v nebi
Čas se k nám přibližuje
Přicházejí nás vzít

Tohle je můj kostel volby
Síla lásky spočívá v oběti
je to úděl , chci ti říct
Budu snít jak bůh
(A trpět jako všechny ty mrtvé děti)

Vyj! Sedm dní do vlků
Kde budeme až příjdou?
Sedm dní do jedu
A místa v nebi
Čas se k nám přibližuje
Přicházejí nás vzít

Tady se cesta hrdinů a zbabělců rozděluje

Zapal oheň, hoduj
Vyžeň duchy, ustup
Ušetři si cestu
Opusť město hlupáků
Znič všechny básníky

Vyj! Sedm dní do vlků
Kde budeme až příjdou?
Sedm dní do jedu
A místa v nebi
Čas se k nám přibližuje
Přicházejí nás vzít

Vyj! Sedm dní do vlků
Kde budeme až příjdou?
Sedm dní do jedu
A místa v nebi
Čas se k nám přibližuje
Přicházejí nás vzít

Last of the Wilds

4. června 2009 v 10:49 | Lawiane
Tahle písnička je pouze instrumentální, takže neni co sem psát...

The Islander

4. června 2009 v 10:06 | Lawiane
An old man by a seashore
At the end of day
Gazes the horizon
With seawinds in his face
Tempest-tossed island
Seasons all the same
Anchorage unpainted
And a ship without a name
Sea without a shore for the banished one unheard
He lightens the beacon, light at the end of world
Showing the way lighting hope in their hearts
The ones on their travels homeward from afar
This is for long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind long ago
The albatross is flying
Making him daydream
The time before he became
One of the world's unseen
Princess in the tower
Children in the fields
Life gave him it all:
An island of the universe
Now his love's a memory
A ghost in the fog
He sets the sails one last time
Saying farewell to the world
Anchor to the water
Seabed far below
Grass still in his feet
And a smile beneath his brow
This is for long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind so long ago
Překlad:
Ostrovan
Starý muž u břehu
Na sklonku dne
Upřeně hledí na horizont
S mořským větrem ve tváři
Ostrov zmítaný bouří
Roční období pořád ty stejné
Kotviště nenatřené
A loď beze jména

Moře bez břehu pro vykázaného neslýchané
Zapaluje signální oheň, světlo na konci světa
Ukazujíc cestu zapalujíc naději v jejich srdcích
Těm na cestách směřujících z daleka zpět domů

Tohle je pro dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Horizont pláče
Slzy, které po sobě zanechal velmi dávno

Albatros letí
A nutí ho snít s otevřenýma očima
Čas předtím než přišel
Ten světem neviděný
Princezna ve věži
Děti v polích
Život mu vše dal:
Ostrov všehomíra

Teď je jeho láska vzpomínkou
Duch v mlze
Teď naposled vyplouvá na cestu
Říkajíc světu sbohem
Kotva do vody
Mořská postel daleko pod ním
Tráva stále pod jeho nohama
A úsměv ve tváři

Tohle je pro dlouho zapomenuté
Světlo na konci světa
Horizont pláče
Slzy, které po sobě zanechal velmi dávno